Logo Wagenborg

Dorpsbelangen Schiermonnikoog en Ameland gaan CO2-compensatiefonds Wagenborg beheren

15 januari 2021

Om de CO2-uitstoot van het reizen met de veerdienst te compenseren, heeft Wagenborg Passagiersdiensten een CO2-compensatiefonds in het leven geroepen. Passagiers van de veerdiensten naar Schiermonnikoog en Ameland hebben al enige tijd de keuze om een vrijwillige toeslag te betalen om daarmee te helpen de uitstoot van hun overtocht te compenseren. Wagenborg garandeert een budget van 30.000 euro per jaar. Eilanders kunnen in januari voorstellen indienen voor projecten die uit het fonds gefinancierd kunnen worden. De dorpsbelangen vormen een beoordelingscommissie.


Reizen gaat gepaard met de uitstoot van CO2. Dat geldt ook voor het reizen met de veerdienst, zolang de schepen nog varen op fossiele brandstof. Het is echter mogelijk die uitstoot deels te compenseren. Bijvoorbeeld door het planten van bomen of door structurele energiebesparing op een andere plek. Passagiers van de veerdienst kunnen een vrijwillige toeslag betalen bovenop de prijs van hun ticket, om daarmee de uitstoot van hun overtocht te compenseren. Bij het reserveren van een ticket komt de optie om te compenseren vanzelf in beeld; passagiers kunnen deze aanklikken of niet.

 

Wagenborg Passagiersdiensten, de gemeente Schiermonnikoog en de gemeente Ameland hebben in de loop van 2020 een overeenkomst gesloten over het CO2-compensatiefonds. Afgesproken is dat Wagenborg de inning van de toeslagen verzorgt en garant staat voor een budget van ten minste 30.000 euro per jaar. Eilanders kunnen projecten indienen die voor financiering uit het fonds in aanmerking komen. De gemeenten verzorgen de administratie van de ingediende voorstellen. Een onafhankelijke commissie die bestaat uit bestuursleden van de dorpsbelangen op beide eilanden beoordeelt eenmaal per jaar welke projecten voor een bijdrage in aanmerking komen.

 

In 2021 kunnen de voorstellen voor een bijdrage uit het CO2-compensatiefonds worden ingediend tussen 13 januari 0:00 uur en 31 januari 24:00 uur. Hiervoor is een formulier beschikbaar (u kunt dit hieronder downloaden). De beoordelingscommissie kijkt onder meer naar de CO2-reductie, de kosten, de mate van innovatie, de looptijd, het draagvlak onder de bevolking, de zichtbaarheid van het project, de haalbaarheid en de risico’s. De beoordeling vindt in het eerste kwartaal van 2021 plaats. De toekenningen worden uiterlijk 1 april 2021 bekend gemaakt aan de aanvragers. Het bedrag dat de commissie toekent aan een aanvraag kan afwijken van het bedrag dat wordt gevraagd.

 

Informatie over het CO2-compensatiefonds is ook te vinden op de duurzaamheidspagina van de gemeente Schiermonnikoog en op de site van Duurzaam Ameland. Heeft u vragen? Bel dan met Luc van Tiggelen bij gemeente Ameland, telefoon (0519) 555 555.