Logo Wagenborg

Algemene voorwaarden

Op al onze transacties zijn de Algemene Voorwaarden van Wagenborg Passagiersdiensten en de Algemene Veerboot en Beurtvaart Condities van toepassing.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel voor
Groningen, onder dossiernummer 02300456.

Header background mask