Logo Wagenborg

Persbericht: Stichting Opleidingen Zoute Veren bestaat 30 jaar

12 juli 2021

Nes Ameland, 12 juli 2021 - Op 12 juli 1991 werd de Stichting Opleidingen Zoute Veren opgericht door de Waddenbootdiensten en de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland. Dit om het opleidingsniveau van de bemanningen op een hoger peil te brengen en het veiligheidsbewustzijn te vergroten. Deze opleidingen werden daarna opgenomen in de Wet Vaartijden en Bemanningssterkte en ministerieel bekrachtigd. Tot op de dag van vandaag streven de directies van deze “Zoute Veren” naar een optimale balans tussen kennis en kunde die nodig is om de complexe schepen van heden te managen en veilig heen en weer te laten varen met de ruim 8 miljoen passagiers die jaarlijks gebruik maken van deze veerdiensten.


De Zoute Veren Rederijen, Texels Eigen Stoomboot Onderneming, Rederij Doeksen, Wagenborg Passagiersdiensten en Westerschelde Ferry’s, worden vertegenwoordigd in het bestuur van deze stichting, met als directeur de heer Gerrit van Leunen (Maritiem Instituut Willem Barentsz). De Zeevaartschool van Terschelling is geaccrediteerd om de opleidingen uit te voeren en te examineren.

Inmiddels zijn er naast de ‘reguliere’ Nautische - en Technische Zoute Veren ook applicatiecursussen voor kapiteins en is het instituut nauw verbonden met de veiligheidstrainingen en vooropleidingen benodigd voor de bemanningen.

“De veiligheid van onze reizigers en medewerkers heeft voor ons de hoogste prioriteit. Op basis van onze verantwoordelijkheid is het noodzakelijk dat ook in de toekomst de focus op kwaliteit en inhoud van de opleiding geborgd blijft” aldus de heer Cees de Waal, voorzitter van de stichting en directeur van TESO. “Belangrijke stappen die we zetten om duurzamer te kunnen varen hebben tot gevolg dat de schepen steeds complexer worden. Daarnaast worden de eisen op alle facetten van management en zeevaartkunde uitgebreider.”.

Het Maritiem Instituut Willem Barentsz verzorgd al sinds de beginjaren de opleidingen: “Wij hebben een belangrijke taak te vervullen voor deze kleine beroepsgroep” legt de heer Gerrit van Leunen uit. “Deze rederijen vallen onder de binnenvaart, maar hebben meer van de zeevaart en door deze opleidingen brengen we deze twee werelden dichter bij elkaar.”

De opleidingen worden jaarlijks gegeven en volgen op de wettelijk benodigde diploma’s Groot Vaarbewijs voor de Binnenvaart en het SMBW (Schipper Machinist Beperkt Werkgebied). Daarnaast moeten de kapiteins in het bezit zijn van een Radar- en een Communicatie diploma.

 

-- Einde persbericht --