Logo Wagenborg

Co2 Compensatiefonds

Reizen gaat gepaard met de uitstoot van CO2. Dat geldt ook voor het reizen met de veerdienst, zolang de schepen nog varen op fossiele brandstof. Om de CO2-uitstoot van het reizen met de veerdienst te compenseren, heeft Wagenborg Passagiersdiensten in 2019 een compensatiefonds in het leven geroepen. Passagiers van de veerdiensten naar Schiermonnikoog en Ameland hebben de keuze om een vrijwillige toeslag te betalen en daarmee te helpen de uitstoot van hun overtocht te compenseren. Wagenborg garandeert een budget van 30.000 euro per jaar.

Wagenborg Passagiersdiensten, de gemeente Schiermonnikoog en de gemeente Ameland hebben hun onderlinge afspraken over het compensatiefonds vastgelegd in een overeenkomst. Afgesproken is dat Wagenborg de inning van de toeslagen verzorgt. Eilanders kunnen projecten indienen die voor financiering uit het fonds in aanmerking komen. De gemeenten verzorgen de administratie van de ingediende voorstellen.

Header background mask

Aanmelden 2024

Project aanmelden

De voorstellen voor een bijdrage uit het CO2-compensatiefonds kunnen vanaf 2024 het gehele jaar door worden ingediend via duurzaam@schiermonnikoog.nl of via duurzaamameland@ameland.nl. Hiervoor is een formulier beschikbaar. De beoordelingscommissie kijkt onder meer naar de CO2-reductie, de kosten, de mate van innovatie, de looptijd, het draagvlak onder de bevolking, de zichtbaarheid van het project, de haalbaarheid en de risico’s. De beoordeling vindt binnen een maand na indienen plaats. De toekenningen worden zo snel mogelijk bekend gemaakt aan de aanvragers. Het bedrag dat de commissie toekent aan een aanvraag kan afwijken van het bedrag dat wordt gevraagd.

Projecten

Watertappunten op Schiermonnikoog

Met subsidie van het Wagenborg CO2 Compensatiefonds zijn in 2022 door de werkgroep Fairtrade/SDG Schiermonnikoog diverse watertappunten gerealiseerd. De filosofie achter de watertappunten is, dat door het navullen van flesjes water, minder plastic flesjes naar het eiland vervoerd hoeven te worden. Jaarlijks komen er honderdduizenden flesjes water naar Schiermonnikoog. Het transport van al die flesjes, maar ook de verbranding van de lege flesjes, zorgt voor uitstoot van veel CO2.

Daar kunnen we met zijn allen, gasten en eilanders, iets aan doen. Namelijk door minder plastic flesjes te gebruiken. Bij de watertappunten kan eenieder zijn flesje gratis bijvullen. Het voelt goed om een steentje bij te dragen aan een beter klimaat, door zelf heerlijk duinwater te tappen. Het water uit de lokale bron is zeer zuurstofrijk en smaakt daardoor lekker fris. Waterbedrijf Vitens heeft gezorgd voor de aansluiting van de watertappunten.

Het eerste watertappunt, nabij de rode vuurtoren, werd in april 2022 in gebruik gesteld door burgemeester mevr. Ineke van Gent. Het meest recente tappunt, in het centrum van het dorp (Willemshof), is in oktober geplaatst.

In januari 2023 is, conform afspraak, het beheer en onderhoud van de watertappunten door de werkgroep Fairtrade/SDG overgedragen aan de gemeente Schiermonnikoog. Daarmee is dit succesvolle project afgerond. Vanaf het begin zijn al veel flesjes bijgevuld, dankzij het Wagenborg CO2 Compensatiefonds.

MadNes maakt peuken bewaren de moeite waard

Bezoekers van MadNes 2022 zagen bij de entree een bijzondere
surfplank. Hij is door Seavents, een initiatief van drie surfers, gemaakt van
sigarettenpeuken. Daarmee is het surfboard vooral een uithangbord voor rokers.
Danny Metz, één van de organisatoren van MadNes: “Rokers krijgen bij de
entree onze eigen pocket ashtray waarin ze hun peuken kunnen stoppen. Tijdens
het MadNes-weekend kunnen mensen deze legen bij de stand van Seavents.
Die verwerkt en verandert ze in een surfboard.”

CO2-compensatiefonds
De STUB’s, zoals de kleine asbakken heten, zijn door MadNes ontwikkeld en
geproduceerd. “Dit soort zaken kosten innovatiekracht en geld. We proberen
alles zoveel mogelijk met eigen middelen te financieren, maar hiervoor hadden
we onvoldoende middelen. Daarom hebben we het CO2-compensatiefonds van Wagenborg Passagiersdiensten aangeschreven. Hierdoor kunnen we dit
uitvoeren.”

MadNes vindt plaats op het strand. De organisatie is erop gepind om de natuur
niet te belasten. Het inzamelen van sigaretten past prima bij dit doel. “Daarnaast
hopen we dat dit bijdraagt aan een stukje bewustwording. Veel mensen weten
niet dat als ze één peuk weggooien, ze twee liter grondwater vervuilen. Dat is
toch een grote belasting die je makkelijk kunt voorkomen.”