Logo Wagenborg

Natuurlijk, bereikbaar

Ameland en Schiermonnikoog op een duurzame en toekomstgerichte manier bereikbaar houden. Daar is Wagenborg Passagiersdiensten alles aan gelegen! Daarom krijgt in 2023 de ontwikkeling van een nieuw vervoersconcept volop aandacht. Een belangrijk proces waarbij wij u als onze reizigers nodig hebben!

Waarom een nieuw vervoersconcept?

De Waddenzee is Werelderfgoed en de eilanden trekken dan ook veel bezoekers. De veerverbindingen zijn dé levensaders voor Ameland en Schiermonnikoog. Het vraagstuk van een nieuw vervoersconcept ligt op tafel omdat we de eilanden in de toekomst op een duurzame en betrouwbare manier bereikbaar willen houden. Het ondieper worden van de Waddenzee en het dichtslibben van de vaargeulen speelt hierin een belangrijke rol. De concessie van de veerbinding loopt af in 2029. De hoogste tijd om met elkaar na te denken over de toekomst. Hoe die toekomst er uit gaat zien, daar kunt u een bijdrage aan leveren!

Natuurlijk, bereikbaar!

Onder de titel “Natuurlijk, bereikbaar!” wordt er in 2023 vorm en inhoud gegeven aan het vervoersconcept van de toekomst. Bij bereikbaarheid gaat het om de hele vervoersketen. Van de eilandbewoners die dagelijks naar school of werk op het vaste land reizen, tot de vele toeristen die al of niet met auto’s en/of fietsen naar de eilanden gaan. En niet te vergeten het vrachtvervoer om winkels, hotels en restaurants te bevoorraden. Goed inspelen op de uiteenlopende wensen biedt kansen voor duurzame bereikbaarheid. Daarnaast valt er veel te winnen met stille, zuinigere en schonere veerboten. Zo’n belangrijk traject kunnen we niet alleen. Dit doen we samen met stakeholders, adviesorganen, eilander ondernemers, -bewoners, eilandgangers, toeristen en natuurlijk onze eigen medewerkers. 

Ameland en Schiermonnikoog. Natuurlijk, bereikbaar!

 

Update 08-05-2023

Vanaf heden kunt u alle ontwikkelingen volgen via de onderstaande website.

Natuurlijkbereikbaar.nl

Header background mask