Let op!

Weet u zeker dat u dit onderdeel wilt verwijderen?

Ja, verwijderen Annuleren
×
×
Online bestellen

WPD pakt uitkomsten Open Plan Proces voortvarend op

Nes Ameland, 1 december 2016 - Het eindadvies Open Plan Proces (OPP) verbinding Holwerd - Ameland is opgeleverd en voorgelegd aan de minister (I&M), de Tweede Kamer en de gemeenteraad van Ameland. Wagenborg Passagiersdiensten (WPD) maakt met Rijkswaterstaat (RWS) en gemeente Ameland onderdeel uit van het OPP. Het advies legt 5 breed gedragen en met elkaar samenhangende voorkeursoplossingen voor de korte termijn op tafel. "Wij nemen als WPD onze verantwoordelijkheid en beseffen dat de bestaande problematiek vraagt om een zo snel mogelijk effect. Daarom passen wij als eerste stap op korte termijn de dienstregeling aan", aldus Ger van Langen, directeur WPD.

Partijen in het OPP hebben de afgelopen maanden diverse varianten op de huidige dienstregeling onderzocht. Daarbij is naast het effect op de vertragingen gekeken naar de vervoersbehoefte én effecten op de eilandereconomie. Elke variant is geobjectiveerd door een onafhankelijk accountant.

'Knip' in dienstregeling
Het eindadvies adviseert de variant 'knip'. Hiermee wordt tussen 12.30 en 13.00 uur 30 minuten 'inlooptijd' opgenomen in de dienstregeling, zodat 's ochtends ontstane vertraging niet doorwerkt naar de middag. Dit tast de Amelander economie niet aan en vermindert de vertragingen met ruim 25%. Ger van Langen: "De oorzaak van de vertragingen wordt niet weggenomen, alleen de effecten worden verminderd. Het is geen uitkleding van de dienstregeling. Wij zullen de concessieverlener vragen hier zo snel mogelijk mee akkoord te gaan. Als alles meezit, kan de nieuwe dienstregeling per 1 januari 2017 geëffectueerd worden."

Andere oplossingsrichtingen waar WPD direct bij betrokken is, zijn het doorvoeren van enkele optimalisaties in het proces van in- en uitladen en een sneldienst, vooral voor eilandbewoners en forenzen. De logistieke adviezen van Royal Haskoning DHV worden door WPD zoveel mogelijk overgenomen en in het 1e kwartaal 2017 teruggekoppeld. Voor de sneldienst stelt WPD begin 2017 een stappenplan op gericht op de realisatie in 2018.  

Vaargeul
De vaargeul problematiek is complex en divers. Het eindadvies voorziet in een combinatie van maatregelen, waaronder het optimaliseren van het baggerproces en het realiseren van een bochtafsnijding in de Vloedgeul. Ger van Langen: "Dit maakt de vaarroute korter en levert een tijdswinst op van 4 minuten per afvaart. Ook scheelt het jaarlijks honderdduizenden kilo's aan CO2-uitstoot."

"De vergunningprocedure wordt zo spoedig mogelijk door RWS gestart. De verwachting is dat dit proces eind 2018/begin 2019 afgerond kan worden. Vanaf dat moment zorgt de combinatie van maatregelen uit het OPP advies ervoor dat de vertragingen met minimaal 70% afnemen. Tot die tijd doen wij als WPD er in het belang van de passagiers alles aan om de dienstregeling zo betrouwbaar mogelijk uit te voeren." 

Deze maatregelen lossen de problemen grotendeels op tot ongeveer 2030. WPD beseft met de andere partijen dat een oplossing voor de langere termijn nodig is. In 2017 wordt gestart met het opstellen van een duurzame toekomstvisie op de vaarverbinding tussen Ameland en de vaste wal.